Hírek kategória bejegyzései

Inotai András előadása

2022. április 27-én előadást tartott, majd kérdésekre válaszolt Inotai András professzor, világgazdasági szakértő.

Előadását az alábbiakban kivonatosan ismertetjük.

Az EU és a világgazdasági környezet
Elmondta, gyors növekedést vártak a covid első, hatalmas visszaeséssel járó hulláma után, de ez nincs, helyette megjelent egy erős infláció + az ukrajnai háború, amely mindenkinek megrázkódtatás.
Az USA-ban rengeteg (200 md) dollárt szórtak ki, ez pénzügyileg fedezetlen, de szükséges volt a szociális feszültségek csökkentésére. A másik rész az infláció, ami a hiányt csökkenti. (Az infláció megnövelte az energiaárakat és az élelmiszer-árakat.) Harmadik tétel az alacsony betéti kamat, mindenki, akinek bankbetétje van, finanszírozza a plusz fedezetlen pénzt.
A termelési és beszerzési láncok megszakadtak – a globális láncok jelentős tényezők voltak a fejlődésben, de ez megtorpant. A világméretű láncok tarthatatlanok, kérdés, hogyan jöhetnek létre értelmes regionális láncok. A befektető körülnéz, ezt hogyan valósíthatná meg. Részére megfelelő munkaerőpiaci, politikai-társadalmi körülmények kellenek. Ezek gyakran hiányoznak,
A másik kiút a robotizálás.
A szankciókról: azok mindig kétélűek. (A kiválthatóság gond mind kínálati, mind keresleti szinten.) Nemcsak kereskedelmi szankciók, hanem pénzügyiek, személyi irányultságúak. Ágazatonként is változik a hatása, az egyes országok kitettsége is különböző. Van, aki könnyen át tud állni, átállnak az algériai gázra, ahol van tenger, ott lehet LPG, ez idő és pénz kérdése átállni. Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország ebben nem áll jól. Nem vagyunk egyedül abban, hogy nem akarjuk gyorsan kiváltani az orosz gázt. A kényszernek pozitív hatása van annyiban, hogy meggyorsíthatja a tiszta, a zöld energiaforrásokra való áttérést. Negatív, hogy ez többe kerül.
Kérdés, hogy az orosz társadalom hogyan fogadja a nehézségeket. Verseny van abban, melyik társadalom fogadja rosszabbul azokat. Nyugat-Európában egy kisebb elégedetlenség is társadalmi, esetleg politikai problémákhoz vezethet. Oroszországban, ahol még sok tekintetben feudális reflexek vannak, nagyobb a tolerancia-küszöb.
A migráció. Drámai méreteket öltött, mert 4,5 millió ember hagyta el Ukrajnát. Innen főleg elmennek, Csehországba, Lengyelországba. Három hulláma volt: első hullámban a nyugati kötődésűek mentek, volt hova menniük. A második hullámban azok mentek, akiknek nem volt nyugati kötődésük, de volt pénzük, szaktudásuk. A harmadik hullámban azok, akiknek semmije sincs, se pénze, se szaktudása. És még az Ukrajnán belüli migráció is jelentős. És vannak azok, akiket az orosz katonák elvittek Oroszországban, főleg a Távol-Keletre. (Ez százezres nagyságrend.) Az ukrán katasztrófa háttérbe szorította az afrikai, közel-keleti migránsok ügyét, ami azonban valós gond ma is. Az EU-nak elsődleges feladata lenne, hogy hiteles migrációs stratégiát dolgozzon ki, lebontva tagállamokra, s nem csak beszél róla, hanem alkalmazza is, és az eszközrendszert hozzá is rendeli.
A mezőgazdaság – Ukrajna jellemzően napraforgó-olaj és gabona-szállító. Hatalmas áremelkedés van, plusz a Közel-Keletre is 35 millió t gabonát szállít évente. Most még van a tavalyi készletből, jövőre nem lesz.
Általában véve is elmondható, hogy a világgazdaság egészében igen magas az összefonódottság, a kölcsönös függőség, lehet, hogy aszimmetrikus a függőség, de kölcsönös.

Az EU belső és külső kihívásai
Belsők: Nem tudott mélyülni az integráció az elmúlt 10 évben, a közös politikák nem fejlődtek. A Brexit problémái még nincsenek rendezve.
Az új tagállamok közül egyesek viselkedése szembe megy az európai értékekkel. Erre a helyzetre senki nem volt felkészülve. A belépek és „oszt’ jónapot” helyzetre. Hogy európai uniós tagként ásom alá az európai értékrendet. Feltételezték azt, hogy aki belép, elfogadja az európai értékeket.
Az orosz invázió után az EU összeállt, a NATO megerősödött (kivétel Írország, Ausztria, utóbbi esetben kérdés, meddig tudja tartani a semlegességet). Jó hír, hogy Macron győzött, viszont rossz hír, hogy a francia társadalom erősen polarizálódott.
Valamit a deficittel is kezdeni kell. A nemzetközi gazdasági szervezetek előre láthatták volna a mai helyzetet, de nem látták, mert valószínűleg nem hitték el.

A kérdések az euró bevezetésének feltételeire, a mezőgazdaság aktuális problémáira vonatkoztak. Inotai András elmondta, az euró bevezetésének története változó volt az újonnan csatlakozott országokban. Egyetértett azzal, hogy a mostani erősen inflációs környezetben nehezebb lenne az átállás. A horvátok jól állnak, s Bulgáriában is megvan a döntés már. Nem lesz könnyű kiváltani Ukrajna mezőgazdasági termékeit, hiszen másutt alacsonyabb a talajok termőképessége és műtrágyából sincs elegendő. Nem sok minden történt annak érdekében, hogy az agrártermékek magasabb feldolgozottsági szinten kerüljenek kivitelre, ebben is nagy az elmaradásunk.

Vitaestet tartottunk

Jól sikerült vitaestet tartottunk 2022. március 30-án. A téma az orosz-ukrán háború volt.

A kötetlen beszélgetésen nem volt teljes nézetazonosság, a többségi álláspont szerint sem politikailag, sem erkölcsileg nem elfogadható, hogy egy állam rátámadjon a szomszédjára a nézeteltérések békés rendezése helyett. Abban a tekintetben is megoszlottak a vélemények, mennyire ún proxy-háborúról van szó.

Quo vadis, Amerika? Frank Tibor professzor előadása

2021. október 27-én eladást tartott társaságunk tagjainak és az érdeklődőknek Frank Tibor (Budapest, 1948. február 3. –) történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékének professor emeritusa, az MTA rendes tagja, az új- és jelenkori egyetemes történelem tanára és kutatója.

Professzor úr előadásában áttekintette az Egyesült Államok huszadik századi történelmét, s kifejtette, hogy már akkor mutatkoztak jelek arra, hogy az amerikai világhatalom túljutott a zenitjén. A világhatalom megkérdőjelezhetetlen jelképe, az atombomba kizárólagos birtoklása csak négy éven át tartott. Nagy fordulópont 2001. szeptember 11, ami megváltoztatta Amerika percepcióját a saját biztonságáról és kérdéses lépések sorozatát indította el.

Sorra véve a 21. századi elnökök teljesítményét, meglehetősen lesújtó kép alakult ki. Részletesen szólt a demokrácia-export okairól és kudarcosságáról, az amerikai külpolitika fő gondjairól.

A másfél órás előadást élénk érdeklődés kísérte. A kérdések az ún háttérhatalomra vonatkoztak, amelyekre professzor úr azzal válaszolt, hogy a fogalomban vannak ugyan valós elemek, valós hatások is érvényesülnek a háttérben maradó aktoroktól, viszont maga az egész ötlet az ún összeesküvés-elméletekhez tartozik, amelyeket ő nagy fenntartással kezel, mint kutató.

Frank Tibor

Frank Tibor előad

A világpolitikai helyzetről beszélgettünk

2021. szeptember 22-én megtartottuk idei első rendezvényünket. A bevezetőt Dérer Miklós külpolitikai elemző tartotta. Áttekintette az utóbbi időszak főbb, elvi jellegű fejleményeit, a változó világrendet. A beszélgetésben szó esett a nagyhatalmak mostani politikájáról, egymáshoz való viszonyáról, az ENSZ megváltozott szerepéről. A hozzászólók firtatták a fegyveres konfliktusok előfordulásának valószínűségét, a változások tartós tendenciáit, az Oroszországgal szembeni nyugati ellenérzések okát.

A beszélgetés felvétele az alábbi linken tekinthető meg:

https://youtu.be/e3_IXUY8OnA

Gyászhír

Szomorú szívvel értesítünk mindenkit, aki ismerte, hogy 2021. március 30-án, életének 76. évében elhunyt dr. Somogyi Ferenc hivatásos diplomata, nyugalmazott nagykövet, volt külügyi államtitkár és volt külügyminiszter.

Búcsúztatásáról nincs információnk.

Emlékét megőrizzük!

Évforduló

2021. január 25-én lesz 30 éve, hogy megalakult a Jászi Oszkár Társaság. (Később vette fel mai nevét, a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság nevet.)

Az alakuló ülésen dr. Németh József nyugalmazott nagykövetet választották meg elnöknek.

Az illetékes bíróság 1991 februárjában hivatalosan be is jegyezte az egyesületet, amely azóta folyamatosan működik.

Előadás Afrikáról

Hosszabb szünet után ismét előadást tartott társaságunk, a járványügyi óvintézkedések betartása mellett.

Dr. Benkes Mihály habilitált doktor Afrikáról beszélt, színesen, érdekesen. A mintegy 77 perces előadást 60 vetített képpel illusztrálta, bemutatva ezzel a kontinens nemzetközi szakirodalmának beható ismeretét.

Az előadásban széles ívű hátteret rajzolt Afrika népmozgalmának alakulásáról, a szociokulturális jellegzetességekről. A gyarmatosítás előzményeit, lefolyását és máig ható következményeit is bemutatta röviden. Szó esett az ún Francafrique koncepcióról, amely a volt francia gyarmatok és az anyaország sajátos szimbiózisa, néhány előnnyel és sokkal több hátránnyal. Hosszabban szólt Afrika gazdaságának jellegzetességeiról, a fejlődés, illetve a stagnálás alakulásáról, a nemzetközi tőke szerepéről. Kétséges az a felvetés, hogy Afrika lehet a 21. század fejlődési motorja. Végül arról beszélt, milyen nehézségekkel kell szembenéznie az EU-nak az afrikai országokkal kötött partnerségi megállapodások részletes kimunkálása, illetve azok végrehajtásának megkezdése terén.

Az előadás video-felvétele az alábbi linken tekinthető meg:

 

Koszorúzás

145 évvel ezelőtt született névadónk, Jászi Oszkár politikus és társadalomtudós. Ebből az alkalomból társaságunk elnöksége megkoszorúzta a sírját a Farkasréti temetőben, március 2-án, a születésnapján.

Fényképek:

 20200302_11150020200302_111508

20200302_111634

 Az alsó fotón balról jobbra: Horváth Tamás, Király Attila, Bardócz Béla, Kató Ferenc