2015. október havi bejegyzések

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő előadása – A migránsválság nemzetközi összefüggéseiről

Október 28-i rendezvényünkön Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Az előadó bevezetőjében arról beszélt, hogy a migránsprobléma megértéséhez csak adalékokkal tud szolgálni, hiszen nincs ma senki, aki a jelenlegi fejleményeket pontosan előre látta volna, továbbá a demokratikus kormányzatoknak nehézséget okoz a konfliktusok megelőzése, mert az efféle kiadások nehezen indokolhatóak. A szíriai helyzetben nincsenek világos vonalak, és ami korábban „vörös vonalnak”, azaz semmiképp sem megengedhető lépésnek tűnt, arról kiderült, hogy nem az. Van veszély abban, hogy a szíriai légtérben – vagy annak környékén – egyszerre van jelen az amerikai, az orosz, a brit és a török, valamint az izraeli légierő. Az Európai Unióról kiderült, hangsúlyozta Gyarmati István, hogy nem kíván valódi világpolitikát folytatni, ehhez nincsenek meg sem a katonai, sem az anyagi eszközei, főleg pedig a politikai szándék hiányzik. Az előadó nem fogadja el sem az iszlám egyoldalúan militáns jellegének, sem pedig az Egyesült Államok szerepének a túlhangsúlyozását a jelenlegi menekültválságban. Annak kialakulásában több tényező együttes hatása érvényesült: Görögország adósságválsága, figyelmének ebből következő elterelődése a határok védelméről, továbbá az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának a megnehezült anyagi lehetőségei. Egyértelműen kimutatható az újból kiéleződött török-kurd ellentét hatása is a menekültáradatra. Az európai válasz diffúz, tisztázatlan ideológiai alapokon nyugszik.

Gyarmati István nagyszámú kérdést kapott, így élénk vitával zárult az előadás.

Jászi Oszkár Emléknap Nagykárolyban

2015. október 3-án Jászi Oszkár, a huszadik század elejének nagy hatású közéleti személyisége születésének 140. évfordulója alkalmából szülővárosában, a partiumi Nagykárolyban  emléknapra került sor. A megemlékezés első részében, a Károlyi-kastélyban megtartott nemzetközi konferencián a történettudomány hat jeles képviselője tartott előadást. A konferenciát Kovács Jenő, a város polgármestere nyitotta meg.

Az emléknap plakátja (a képre kattintva nagyobb méretben is megjelenik):

Az emléknap plakátja

Az előadások Jászi Oszkár személyiségének, politikájának mai hatásaival foglalkoztak. Az a törekvés hatotta át őket, hogy előítéletektől mentesen vegyék szemügyre ennek a történelmi személyiségnek a munkásságát.

Az előadók nevét, az előadások címét itt olvashatják:

A nagykárolyi Jászi Oszkár Emlékkonferencia végleges programja

Az emléknap második részben a budapesti Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság elnöke, dr. Király Attila, és dr. Végh Balázs Béla, a Szatmárnémetiben működő Pro Magister Társaság elnöke leleplezték Jászi Oszkár szülőháza falán az újonnan létesített három nyelvű, Jászi bronz arcmásával díszített márvány emléktáblát, majd megkoszorúzták azt. Az ünnepségen szavalatok hangzottak el Ady Endre, Jászi barátja verseiből, illetve levélrészleteket olvastak fel, amelyek Jászi őszinte hazafiságát illusztrálták. Az ünnepség a magyar himnusz eléneklésével ért véget Nagykárolyban.

Részletesebb, fényképes ismertetést itt talál az olvasó:

http://anziksz.com/2015/10/03/emlektablaja-van-jaszi-oszkarnak-nagykarolyban/

Az előadások szövege:

Jászi – Nagykároly-Jeszenszky előadása

Marius Balos előadása

Hajdu Tibor előadása

Szarka_László előadása

Afrikáról beszélgettünk

Szeptember 23-án tartott rendezvényünkön dr. (habil) Benkes Mihály előadásában élénk színekkel ecsetelte a trópusi Afrika gazdasági, társadalmi és politikai jellegzetességeit. Az alulfejlettség és a természeti erőforrásokban való gazdagság egyszerre jellemzi ezt a térséget. A gyarmati korszak végetérte után csak komoly nehézségek árán tudott megindulni a térség bekapcsolódása a világgazdaság vérkeringésébe. Az összafrikai eszme végül is nem tudott érvényre jutni. Maradt a stabilitáshiány, a békétlenség. A gyarmati múlt örökségét visszaesések árán sikerülhet majd, hosszabb távon, felszámolni. Kína jelenléte egyre markánsabb, a kontinens fejlődéséhez azonban inkább csak gazdasági értelemben járul hozzá, korlátozott mértékben.

Benkes Mihály után Kató Ferenc beszélt a magyar-afrikai kapcsolatok alakulásáról. A külkereskedelem néhány országra koncentrálódik, súlya az összmagyar külkereskedelemben továbbra sem igazán számottevő, 1 % körül ingadozik. A tudományos és kulturális kapcsolatok szórványosak. Politikai-diplomáciai kapcsolataink meghatározója, hogy az elmúlt években radikálisan lecsökkent a jelenlétünk az afrikai kontinensen. Trópusi Afrikában most is csak két nagykövetségünk van. A mostani kormányzat nagyobb figyelmet fordít a térségre, újabb nagykövetségek nyitása van napirenden, illetve kereskedőházak létesítésével próbálja kihasználni a mutatkozó lehetőségeket. Afrika azonban nagy kihívás, mert csak átgondolt stratégia vezethet eredményre a kapcsolatok tartós fejlesztését célul tűző tevékenységben.

A hallgatóság kérdései az afrikai sajátos társadalomfejlődésre, valamint az apartheid megszüntetésének témáira vonatkoztak.