Beköszöntő

A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság üdvözli olvasóit!
Mi végre egy ifjúkorba lépett, immár húsz esztendős társaság zavarba ejtő bemutatkozása? Kordivat? Ez a hirdetés helye? Az ok nagyon is prózai: évente hat-nyolc, összesen több mint másfélszáz előadás, számos konferencia, alkalmanként 60-150 részvevő ellenére, ma is jórészt ismeretlenek vagyunk.

Nos, rövid „történelmi” visszatekintés magunkról: 1989 kora őszén, figyelembe véve az átalakulóban lévő világrend körülményeit, összejöttünk néhányan, szocialista-szociáldemokrata indíttatású, nemzetközi kérdésekkel foglalkozó szakemberek: „külügyérek”, katonadiplomaták, külpolitikai újságírók, egyetemi oktatók és a századelő tudományos kutatói.

Annak érdekében, hogy a nemzetközi politikát hitelesebb és kritikus módon értelmezzük, felhívással fordultunk mindazokhoz, akik a szuverén Magyar Köztársaság, az összmagyarság érdekeit kifejező külpolitika kialakításáért, a kedvező külső körülmények kiaknázásáért, valamint az évszázados magyar progresszió hagyományainak továbbviteléért készek tenni valamit.

Másfél, két esztendeig tartó útkeresés és lazább szervezeti formák után olyan határozat született, hogy pártoktól független, civil szervezetként mûködünk tovább. 1991. januári közgyûlésünk a Jászi Oszkár Társaság elnevezés mellett döntött. Elfogadta a társaság alapszabályát és programját. Megtörtént a hivatalos bejegyzés.

1991. június 17-én Jászi Oszkár végakaratához híven és családja kívánságára a Farkasréti temetőben megtörtént hamvainak magyar földbe helyezése. Magas rangú állami, parlamenti, kormányzati személyiségek, politikusok, a tudományos élet neves képviselői tisztelegtek Jászi emléke előtt. Aznap délután megemlékezéssel egybekötött nemzetközi tanácskozáson méltatták tevékenységét. Társaságunk elnöke és számos tagja is jelen volt.

1992 januárja óta nevünk: Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság. Ez jobban kifejezi céljainkat és tevékenységünket. A mindenkori tagság, előadók és együttmûködő társaságok elsődlegesen nem politikai szimpátiák mentén, hanem szakmai érdeklődés, készség és kvalitás alapján választódnak ki. Az utóbbi években – számos okból – ez bonyolultabbá vált.

A 2011-es év meghatározó feladata és élménye számunkra a kettős Jászi-jubileum. Megemlékezünk névadónk újratemetésének, valamint társaságunk megalakulásának 20. évfordulójáról. Jászi nevének viselése nem puszta tisztelgés az első Magyar Köztársaság nemzetiségi minisztere, majd Károlyi Mihály külpolitikai tanácsadója, a Külügyi Tanács elnöke; a modern hazai társadalomtudomány nemzetközi rangú úttörője előtt. Károlyi Mihály, Szabó Ervin, valamint más polgári radikális, liberális és baloldali kortársaik gondolati örökségének vállalása program és megtisztelő kötelesség számunkra: vízválasztónak számít.

Különös örömmel és várakozással tekintünk honlapunk indítása elé. Szeretnénk, ha hívogató ablak, kitárult ajtó és kapu lenne hazánkra és a külvilágra, különös tekintettel a Duna menti régióra. A ki- és betekintés eszköze egyszerre. Rendszeres tájékozódási lehetőség aktualitásainkról azoknak is, akik időhiány, életkor és betegség vagy a földrajzi távolság okán nem tudnak részt venni előadásainkon. Dialógus és vitafórumkíván lenni: milyen témákat és mely előadókkal kellene napirendre tûznünk? Miről olvasnának szívesen?

Jóllehet, rendezvényeink színtere a főváros, várjuk visszajelzéseiket vidékről, valamint a határon túlról is. Reméljük, sokukat üdvözölhetjük honlapunkon és rendezvényeinken!

Mindnyájunknak jó böngészést és eredményes együttmûködést kívánok!

Budapest, 2011. február

Üdvözlettel:Dr. Király Attila ny. követ,
a Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság elnöke

Beköszöntő” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Barátaim, tisztelt társulati kollégák!
    Legutóbbi találkozónkon felmerült a tagsági kör bővítésének ügye. Mint a honlap egykori életre keltője, s mint korábbi titkára, tanúsíthatom, hogy a masszív politikai-ideológiai indíttatású diszkriminatív honéleti környezetben csak időleges javulást eredményeztek próbálkozásaink. Mindazon által rendezvényeink magas színvonalú tudományos és szakpolitikai tartalmai arra köteleznek mindannyiunkat, hogy programjaink kiválasztott célcsoportok számára is megismerhetők legyenek. Javaslom, hogy élve az elektronikus kommunikáció újabb módozataival hívjuk fel civilek, oktatási – művelődési, mozgalmi- egyleti körök, speciális kollégiumok részvevőinek figyelmét a programjaink révén elérhető időszerű, hiteles külpolitikai, diplomáciai és nemzetközi biztonsági történések prezentációira.
    E javaslat részletes megtárgyalására, gondolom, soron következő találkozónk alkalmat kínál. Allons-y!

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>