2015. március havi bejegyzések

Felhívás

Megismételjük korábban többször szóban elhangzott felhívásunkat.

Mindazok, akik a Jászi Oszkár Gyűjteménybe illeszthető és nélkülözhető diplomáciai, történelmi és társadalomtudományi kiadványokkal, könyvekkel rendelkeznek és készek azokat a Politikatörténeti Intézetben elhelyezendő gyűjteménynek felajánlani, kérjük, jelezzék ezt társaságunk elnökének, Király Attilának az info@jaszitarsasag.hu címen.

Az Elnökség

A Jászi Oszkár Emlékkonferencia videói

Köszönet a Politikatörténeti Intézetnek a videók elkészítéséért

Üdvözlés

Nyitó beszéd

Jászi Oszkár nagykárolyi évei 1.      2.

Jászi és az I. világháború

A „keleti Svájc” és a megegyezéses béke gondolata Jászi minisztersége idején

Két elvetélt alkalom a dunai államok kiegyezésére: az első világháború vége és a hidegháború vége

Jászi irodalomszociológiai felfogása

Jászi Oszkár helye a magyar történelemben

Zárszó