Jubileumi konferencia

2016. április 2-án székhelyünkön jubileumi konferenciát rendeztünk, abból az alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt alakult meg társaságunk.

A konferencia előtt az elnökség megkoszorúzta Jászi Oszkár sírját a Farkasréti temetőben.

A jó hangulatú, színvonalas konferencián Király Attila elnök mondott köszöntő beszédet. Beszédét a következő linkre kattintva olvashatják: JOKT 25 – jubileumi köszöntő

Őt követte Végh Balázs Béla professzor, aki Jászi Oszkár szülővárosából érkezett, és beszámolt a Jászi-hagyományok ottani ápolásáról.

Az első előadást Lengyel László, a másodikat Veres András tartotta. (Ezt már honlapunkon olvashatják.) Balázs Péter a mai magyar külpolitikát próbálta szembesíteni korunk kihívásaival. Végül Földes György bejelentette a Jászi Oszkár Gyűjtemény létrehozásáról szóló kezdeményezést.

A konferencia képei:

Zentai Péter előadása

Nagy érdeklődéssel fogadott előadást tartott Zentai Péter külpolitikai újságíró 2016. február 24-én.

Nem Németországról beszélt általában, hanem annak politikai elitjéről, amelynek magatartását a történelmi múlt, a berögződések és a nemzetközi helyzet alakulása – így például az Egyesült Államok cselekvési hajlandóságának érezhető csökkenése – határozza meg. Ez az elit alapvetően értékelvű, és az új, egyelőre még kisebbségben lévő, de feltörekvő erők meglehetősen rövid távú érdekekre és a népszerűség elérésére való tekintettel most háttérbe szorítják. Képlékenység tapasztalható. Ha a merkeli vonal – és személyesen a kancellár – a jövő hónapban megtartandó két tartományi választáson komoly vereséget szenvedne, az “drámai” lenne – hangsúlyozta Zentai Péter. A kiúttalanság jelei is tapasztalhatók már.

Az előadó kérdésekre reagálva beszélt Kelet-Európa és Németország viszonyának újabb keletű romlásáról. Elismerte, hogy Merkel a korábbinál távolabbra került a közhangulattól. Csak remélni lehet, hogy Törökország további erőfeszítéseket tesz a menekültáradat megfékezésére, de egészében a kilátások borúsak.

20160224_170826

Felhívás tagjainkhoz és adományozóinkhoz

A Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság megkapta adószámát a NAV-tól.

Adószámunk: 18737204-1-43

Kérjük adományozóinkat, hogy adószámunk feltüntetésével a már ismert banki folyószámlára szíveskedjenek átutalni a szándékolt összeget.

Számlaszámunk: 11711041-21023903

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy aki eddig nem teljesítette éves tagdíja befizetési kötelezettségét, tegye azt meg a fenti számlára történő átutalással. (Minimális tagdíj ez évben 2500. – Ft.)

Koszorúzás Nagykárolyban

A nagykárolyi születésű neves társadalomtudós, Jászi Oszkár halálának 59. évfordulója alkalmából 2016. február 15-én megkoszorúzták a kiváló személyiség szülőházán található emléktáblát. A koszorút a nagykárolyi Kulturális és Sportigazgatóság vezetője, Bogdan Georgescu helyezte el.

 Koszorúzás

 

 

Európa a világban, a világ Európában – Kiss J. László előadása

Élénk érdeklődéssel kísért előadást tartott január 27-én Kiss J. László professzor, külpolitikai szakértő. Az előadás első részében “madártávlatból” tekintette át a főbb, általános nemzetközi folyamatokat. A globalizáció sebessége lassul, a szereplők súlyának viszonylagos átrendeződése mellett. Az államközi törésvonalak mélyülése mellett egyre szembetűnőbb, hogy a nem állami szereplők, így a transznacionális vállalatok vagy a nemzetközi terrorista szervezetek jelentősége felívelőben van. A nemzetközi rendszer hálózatosabbá, töredezettebbé válik, ezáltal növekszik az előrejelzések kockázata. Vitathatatlan, hogy az Egyesült Államok a világ vezető politikai, katonai és gazdasági hatalma, az ún. feltörekvő államok (így a BRIC-országok) „utolérési potenciálja” stagnál.

A második részben kontinensünkkel foglalkozott. Európa, azon belül az EU a 2008. évi pénzügyi-gazdasági válság óta nem igazán találja a helyét az új viszonyrendszerben. A fejlődés íve megtört. A kontinens jövőjére vonatkozó elképzelések elbizonytalanodtak, a lehetséges forgatókönyvek száma megszaporodott. Még mindig nincs hatékony és egységes kül- és biztonságpolitika. A migránsok érkezése is a széttartó folyamatoknak kedvezett, kezelése illusztrálta az egység hiányát. A legvalószínűbb a német – mindenekelőtt gazdasági – dominancia fennmaradása, továbbá az euróövezet valamilyen mértékű átalakítása. Az ún. két- vagy többsebességes Európa már realitás, elképzelhető ennek a további kibontakozása. Nagy-Britannia esetleges kiválása alapjában rendezné át az erőviszonyokat, végső soron azonban a már meglévő német fölényt fokozná – hangsúlyozta Kiss J. László.

Az előadó a kérdések kapcsán tovább részletezte az erőviszony-átrendeződések specifikumait, különös tekintettel az eltérő földrajzi régiókra.

20160127_171305

Tájékoztató és felhívás tagjainkhoz

Tisztelt Tagtársaink!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2015. december 7-én társaságunk rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen – a többi között – az alábbi döntések születtek:

  1. Az éves tagdíj minimális összege 2016. január 1-jétől 2500, azaz Kettőezer-ötszáz forint.
  2. A társaság önálló pénzintézeti folyószámlát nyit, és a pénzforgalmát ezen keresztül intézi.

A fenti döntések értelmében elnökségünk az OTP Bank Nyrt.-nél folyószámlát nyitott. Ennek száma 11711041-21023903.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy mostantól erre a számlára kell befizetni az éves tagdíjat, banki átutalással vagy postautalványon. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: 2016. évi tagdíj. Reményeink szerint mielőbb sor kerül a befizetésekre, és az összegek – mint a múltban – nem a minimális összegű tagdíjakra fognak korlátozódni. Azaz szívesen veszünk adományokat is.

További részleteket január végi rendezvényünkön fogunk ismertetni.

Az Elnökség

Hollai Imre előadása

Nagy érdeklődéssel fogadott előadást tartott 2015. november 25-én Hollai Imre nyugalmazott nagykövet, társaságunk tiszteletbeli elnöke. A volt külügyminiszter-helyettes, aki a 91. életévében van, színesen, frappáns idézetekkel és anekdotákkal fűszerezve szabadon beszélt. Mint az ENSZ 37. Közgyűlésének elnöke, aki 33 évvel ezelőtt töltötte be ezt a posztot, s sem előtte, sem utána nem volt magyar elnöke a világszervezet Közgyűlésének, kitért az ENSZ létrejöttéhez vezető nemzetközi körülményekre, vázolta a megalakulás folyamatát. Ecsetelte azokat az eredményeket, amelyeket a világszervezet eddigi működése során elért. A legfőbb eredmény, hogy a Biztonsági Tanács öt állandó tagja között a megalakulás óta nem tört ki háború. Hollai Imre kifejtette azt a meggyőződését, hogy az ENSZ-re a mai, megváltozott körülmények között is nagy szükség van, noha az alkalmazkodás folyamatát a nagyhatalmi érdekek erőteljes érvényesítésének politikai gyakorlata fékezi. Az élénk vita részvevői egyrészt elismerésüket fejezték ki az előadás és az előadó kapcsán, másrészt épp ennek az alkalmazkodásnak a részletei felől érdeklődtek.

20151125_170859